Termeni și condiții de utilizare

1. Aspecte Generale

Acest set de Termeni și Condiții reprezintă regulile minimale care guvernează raporturile dintre ZINCA ART STUDIO S.R.L.  (în continuare “Vânzător”), cu sediul în București, Str. Lânăriei nr. 114, Ap. 3, Cam. 1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1925/2021, EUID: ROONRC.J40/1925/2021, CUI 43678750, CIF RO43727305, EORI RO43678750, deținător a websiteului mariazinca.com (“Site-ul“) și persoanele (“Utilizator”/”Cumpărător“) care utilizează pagina de internet www.mariazinca.com și/sau produsele și serviciile oferite de acest site.

Termenii și condițiile de accesare sunt regulile minimale și se completează cu prevederile legislației în vigoare. În funcție de evoluția legislației și a serviciilor pe care le oferim, acest document poate suferi modificări.

Accesarea și utilizarea acestui site, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acesteia sau a oricărui serviciu furnizat prin intermediul websiteului mariazinca.com se poate face numai în conformitate cu acest set de termeni și condiții, care includ Politica de Confidențialitate a Datelor (regulament GDPR) și Politica Cookies.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a siteului, utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesării a siteului termenii și condițiile de utilizare. Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați websiteul mariazinca.com, vom considera că ați acceptat acest set de termeni și condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de termeni și condiții (inclusiv cu orice actualizare a acestuia), vă rugăm să nu utilizați sau, după caz, să încetați utilizarea siteului.

2. Dreptul de autor și drepturile de utilizare

Vânzătorul deține toate drepturile de autor ale platformei, în primul rând, cu referire, dar fără a se limita la logo, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date  și își rezervă dreptul de a apela la forța coercitivă a statului pentru orice fel de ingerințe, stânjeniri sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală izvorâte din calitatea noastră de deținători ai siteului.

Întregul conținut al site-ului este protejat de legea dreptului de autor (legea nr. 8/1996), nimic din conținutul acestuia, descris la paragraful anterior, neputând fi preluat, copiat parțial sau integral sau folosit pentru crearea de opere derivate fără acordul expres scris în prealabil al deținătorului. Folosirea în alt scop decât cel personal sau non-comercial este strict interzisă.

3. Produsele și serviciile oferite

Utilizatorul are posibilitatea de a achiziționa din magazinul online a siteului, produsele afișate, inclusiv cele menționate în comenzile separat adresate prin intermediului formularului de contact și a serviciilor adiacente (”Produse și Servicii”).

Cumpărătorul poate fi o persoană fizică sau juridică, atât din România, cât și din altă țară. Pentru achiziționarea unuia sau mai multor produse, cumpărătorul va plasa o comanda, ce reprezintă contractul ce intervine ca formă de comunicare între vânzător si cumpărător, prin care vânzătorul este de acord să livreze cumpărătorului produsele achiziționate, iar cumpărătorul este de acord sa primească aceste produse si să efectueze plata acestora.

În momentul plasării unei comenzi, cumpărătorul își exprimă acordul pentru a primi din partea vânzătorului mesaje comerciale electronice prin e-mail/număr de telefon referitoare la primire comandă, procesare și livrare către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Cumpărătorul poate anula o comandă înainte de a primi mesajul de notificare a livrării, prin e-mail către adresa contact@mariazinca.com. Comanda va fi considerată anulată în momentul în care compărătorul a primit prin e-mail confirmarea de anulare din partea vânzătorului.

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul siteului, utilizatorul declarară că are peste 18 ani și că are capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

În cazul în care vânzătorul are motive întemeiate să creadă că a fost efectuată o comandă falsă sau frauduloasă, acesta are dreptul să anuleze comanda și să informeze în mod corespunzător autoritățile competente.

4. Modalitatea de plată și livrare

Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru produsele achiziționate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Preturile pot fi revizuite în orice moment, însă nicio schimbare potențială nu va afecta vreo comandă ce a fost trimisă deja cu o confirmare a comenzii, anterior modificării prețurilor.

Procesarea comenzii se va face de către vânzător în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data confirmării comenzii. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare a comenzii, vânzătorul este obligat să anunțe cumpărătorul de noul termen estimat pentru livrare. În cazul în care vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, vânzătorul va stabili un nou termen de onorare a comenzii.

Vânzătorul se obligă să expedieze produsele achiziționate de cumpărător în sistem de curierat door-to-door către cumpărător prin servicii naționale și internaționale de curierat în sistem normal sau rapid. Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu produsele în momentul predării acestora către societatea de curierat cu care vânzătorul colaborează  Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și va asigura totodată și transmiterea documentelor însoțitoare.

Eventualele taxe vamale aferente exportului produselor în afara UE, nu sunt asigurate de către vânzător. Vânzătorul este responsabil pentru întocmirea tuturor declarațiilor vamale necesare exportului produselor din Romania către statul unde se va livra coletul. Toate costurile aferente procedurii vamale se vor achita de către cumpărător, după livrarea de către vânzător a produselor achiziționate de către acesta. Pentru finalizarea exportului, cumpărătorul va fi contactat de către biroul vamal din statul în care acesta își are rezidența, pentru a trimite documentele vamale necesare si va achita costul aferent procedurii vamale.

 4. Retur

Vânzătorul va acorda un termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării de expediere pentru returnarea produselor.

În cazul unui retur se va rambursa numai suma plătită pentru produsele în cauză. Cumpărătorul va fi responsabil pentru costurile directe cu returnarea produselor, cum ar fi cele de curierat.

Din momentul în care vânzătorul va reintra în posesia produselor returnate de cumpărător, acesta va rambursa către cumpărător sumele, utilizând aceeași metodă de plată pe care a utilizat-o cumpărătorul pentru tranzacția inițială, cât mai curând cu putință. Dreptul cumpărătorului de a anula un contract se aplică numai produselor care sunt returnate în aceeași stare în care au fost primite. Vânzătorul își asumă dreptul de a modifica valoarea sumei rambursate în cazul în care există o diminuare de orice natură a valorii produselor, care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru stabilirea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

6. Forța majoră

În cazuri de forță majoră, vânzătorul va fi exonerat de obligația sa de executare. Vor fi considerate cazuri de forță majoră toate evenimentele neprevăzute. Astfel de evenimente vor include în special, fără a se limita, măsuri legale în situații de grevă, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni.

7. Legea aplicabilă și jurisdicție

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de termeni și condiții vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în România. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.


 

Back to top