Politica de confidențialitate

1. Aspecte Generale

ZINCA ART STUDIO S.R.L. este o societate ce deține websiteul www.mariazinca.com, care oferă spre achiziționare produse in regim de magazine online, în baza unui contract ce se încheie în momentul vânzării sau poate trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, societatea fiind astfel responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal („Operator de Date”), în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Din dorința de a respecta cele mai înalte standarde în activitatea desfășurată, Societatea vă asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Dorim să vă informăm că datele cu caracter personal ale beneficiarilor și ale potențialilor beneficiari ai serviciilor oferite de către Noi și ale oricăror altor contractanți precum și datele personale ale oricăror vizitatori ai website-ului www.mariazinca.ro sunt prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, incluzând, fără a se limita la GDPR și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR.

Această Politică de Confidențialitate explică ce fel de informații care pot fi calificate ca date cu caracter personal sunt colectate, modul în care aceste date sunt colectate, folosite, precum si cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.

Această Politică de Confidențialitate stabilește bazele prelucrării datelor cu caracter personal de către Societate.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

Prezenta Politică de Confidențialitate privește datele cu caracter personal ale beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai serviciilor oferite de către Noi și ale oricăror altor contractanți precum și datele personale ale oricăror vizitatori ai website-ului www.mariazinca.ro și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru, cât și celor colectate prin e-mail sau prin metode off-line.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa ta de e-mail unor terți, nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa ta de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și stocăm

1.1. Datele transmise pe site-ul nostru de către utilizatori, cu ocazia manifestării intenției de a achiziționa un produs publicat pe websiteul mariazinca.ro

Nume și prenume;

Adresa de e-mail si numărul de telefon;

Adresa de livrare;

Orice alte date introduse de dumneavoastră în cuprinsul mesajelor de intenție transmise prin intermediul site-ului, pe e-mail sau transmise în orice alt mod.

1.2 Informații pe care le colectăm în mod automat

Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe mariazinca.ro, cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;

Informații despre locație: colectăm diferite tipuri de informații despre locația dumneavoastră generală (de exemplu, adresa IP) sau informații mai specifice, dacă funcția de localizare din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil este activată;

Informații despre dispozitiv: colectăm informații despre computerul, telefonul sau orice alt dispozitiv pe care îl utilizați, cum ar fi informații despre hardware și firmware, identificatorii unici de dispozitiv, informații stocate local pe dispozitivul dumneavoastră din spațiul de stocare web al browser-ului, informații despre paginile și datele cache-urilor de aplicații și despre conexiunea pe care o utilizați (de exemplu tipul de browser).

2. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.1 sunt colectate pentru a facilita achiziționarea de către dumneavoastră a produsului dorit.

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.2 colectate în scopul îmbunătățirii experienței vizitatorilor site-ului nostru.

3. Utilizarea informațiilor

Prelucrăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:

pentru încheierea și executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră;

pentru realizarea de statistici;

pentru administrarea și mentenanța acestui website, scop în care utilizăm cookie-uri și alte tehnologii, așa cum este detaliat la punctul 3;

pentru îmbunătățirea experienței vizitatorilor pe website-ul nostru;

pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;

pentru a vă oferi în format electronic informații comerciale relevante;

pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate, precum și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței website-ului www.mariazinca.ro și a oricăror altor acte normative aplicabile.

4. Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal

Folosim și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menționate mai sus și limitate la o perioadă strict necesară de la încetarea perioadei contractuale sau la intervalul de timp solicitat pentru fiecare scop specific, în conformitate cu legislația aplicabilă.

După finalizarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau vor fi anonimizate, în măsura în care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri de cercetare științifică sau statistică.

Angajații, furnizorii, beneficiarii si alți contractanți ai Societății au acces la anumite date cu caracter personal pe care le colectăm, dar utilizarea acestor date se limitează la îndeplinirea sarcinilor acestora, în conformitate cu scopul prelucrării.

Angajații noștri, furnizorii, alți contractanți și beneficiarii care au acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastră au impuse obligații de a păstra confidențialitatea acestor date și de a le proteja conform normelor aplicabile.

Acestor persoane nu li se permite să folosească datele personale în alte scopuri decât pentru îndeplinirea sarcinilor acestora cu respectarea legislației în vigoare, protejarea drepturilor dumneavoastră, ale altor persoane vizate, ale Societății și ale beneficiarilor serviciilor noastre de publicitate, precum și pentru a vă permite să accesați și să beneficiați de serviciile oferite de Noi, precum și să utilizați siteul mariazinca.ro.

5. Distribuirea și dezvăluirea

ZINCA ART STUDIO S.R.L. poate transfera către alte entități anumite date cu caracter personal, în exercitarea activității sale și cu protejarea drepturilor dumneavoastră. Datele personale ce pot fi transferate sunt : numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare și numărul de telefon.

În cazul datelor personale prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea viitoare, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte doar pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu va afecta legalitatea prelucrării deja efectuate.

Pentru a respecta legile aplicabile, reglementările și solicitările legale, Societatea își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu se limitează la abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei, a protecției drepturilor Societății, ale dumneavoastră și ale altor persoane vizate. În această privință, niciuna dintre prevederile Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile Societății sau o limitare a apărării noastre sau a accesului la procedurile judiciare necesare.

6. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Societatea se angajează să respecte drepturile persoanei vizate.

Aveți dreptul de a fi informat cu privire prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a rectifica și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

În plus, aveți dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@mariazinca.ro.

7. Securitate

ZINCA ART STUDIO S.R.L. ia toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.

Chiar dacă noi punem în aplicare și actualizăm continuu măsurile de securitate administrative, tehnice și fizice pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal, nu putem garanta în orice moment securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră în mediul Internet.

Controalele noastre de securitate sunt menite să mențină un nivel adecvat de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Informațiile transmise și primite prin intermediul site-ului mariazinca.com sunt criptate folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

8. Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, vă vom aduce la cunoștința Politica de Confidențialitate revizuită prin publicarea acesteia pe website și prin semnalarea versiunii actualizate modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea website-ului va reprezenta luarea la cunoștință de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

9. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@mariazinca.ro, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Politica noastră este de a soluționa în mod amiabil orice incidente intervenite privind protecția datelor personale cu prioritate.

În cazul în care drepturile Dvs. prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal sunt însă încălcate de Noi și incidentul respectiv nu este soluționat amiabil în termen de 30 de zile de la data sesizării noastre în scris, puteți depune o plângere la Autoritatea de Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cu toate acestea, Noi vă acordăm tot sprijinul pentru asigurarea protecției datelor Dvs. personale și respectarea drepturilor Dvs. conferite de GDPR și vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru a va răspunde la orice întrebări și pentru a da curs la propunerile Dvs., în scopul oricăror îmbunătățiri în domeniul protecției datelor cu caracter personal.


 

Back to top